FESP.pl

Czym jest i jak działa instalacja PV?

Instalacja fotowoltaiczna, to zestaw kompatybilnych urządzeń, które w wyniku współdziałania, pozyskują energię elektryczną zasilającą dany podmiot.

Bazowym elementem instalacji PV są ogniwa słoneczne, z których zbudowane są moduły fotowoltaiczne. Absorbując energię promieniowania słonecznego, panele wytwarzają napięcie stałe, które następnie jest konwertowane przez inwerter (falownik) na napięcie przemienne. Finalnie, podmiot uzyskuje możliwość korzystania z energii elektrycznej wprost z istniejącej instalacji elektrycznej.   

Instalacja fotowoltaiczna to aktualnie najefektywniejsze oraz najoszczędniejsze alternatywne źródło pozyskiwania energii.

Zapewniamy

Profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usługi a w szczególności:

 • Dotacje, finansowanie, zgłoszenia przyłączeniowe, 
 • Indywidualny dobór oraz transport podzespołów
 • Montaż i uruchomienie instalacji PV
 • Komplet dokumentów
 • Gwarancja
 • Serwis

Magazyn energii

Jest elementem systemu gromadzenia i późniejszego wykorzystania energii elektrycznej wytworzonej przez instalację PV. W momencie nadprodukcji energii, system magazynuje ją, co w konsekwencji prowadzi do zaoszczędzenia „strat” występujących w przypadku przesyłu nadwyżek do sieci zewnętrznej.
            Zapewnia bezstratny odbiór zmagazynowanej energii w chwili, gdy warunki meteorologiczne lub pora doby uniemożliwiają jej produkcję. Poprzez niezmienne działanie, w przypadku awarii zewnętrznej sieci elektrycznej, znacząco wpływa na bezpieczeństwo podmiotu zapewniając zasilanie. 

Zapewniamy

Profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usługi a w szczególności:

 • Dotacje, finansowanie, zgłoszenia przyłączeniowe, 
 • Indywidualny dobór oraz transport podzespołów
 • Montaż i uruchomienie systemu magazynowania
 • Komplet dokumentów
 • Gwarancja
 • Serwis

Infrastruktura do elektryków

Tendencje światowego rynku motoryzacyjnego wskazują, iż do końca obecnej dekady pojazdy użytkowe zostaną w pełni zelektryfikowane. Otwiera to nowy rozdział w motoryzacji jak również w infrastrukturze. Ładowarka samochodowa, to podstawowy element elektromobilności, zapewniający podmiotowi możliwość ładowania akumulatorów w pojazdach. W połączeniu z instalacją PV oraz magazynem energii, podmiot uzyskuje możliwość stałego, oraz aktualnie najoszczędniejszego systemu ładowania pojazdów.

Zapewniamy

Profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji usługi a w szczególności:

 • Dotacje, finansowanie, zgłoszenia przyłączeniowe, 
 • Indywidualny dobór oraz transport stacji ładujących
 • Montaż i przyłączenie stacji do sieci
 • Komplet dokumentów
 • Gwarancja
 • Serwis

Termowizja

Wykorzystanie dronów do termowizji jest aktualnie najkorzystniejszą metodą dla zleceniodawcy. Precyzja oraz możliwości mobilne bezzałogowego statku powietrznego, pozwalają na inspekcję obiektów do których fizyczne zaangażowanie człowieka jest często niebezpieczne oraz znacznie kosztowniejsze.

Dron, bezpiecznie dociera do trudno dostępnych miejsc dokumentując określony podmiot w formie video 4K.

Zapewniamy

Inspekcja podmiotu oparta o technologię termowizji- kamerą renomowanej firmy FLIR

 • Dokładność do 0,1 stopnia Celsjusza oraz video w rozdzielczości 4K.
 • Inspekcja obiektów w formacie video 4K oraz termowizji
 • Materiały video 4K trudno dostępnych miejsc
 • Termowizyjna inspekcja docieplenia budynku
 • Termowizyjna inspekcja paneli instalacji PV
 • Wydatki energetyczne, mosty termalne
 • Kompleksowa inspekcja farm PV
 • Diagnostyka awarii ogrzewania awarii wodnych

Lokalizacja hot spotów i uszkodzeń

Inspekcja dronem instalacji PV czy farmy fotowoltaicznej to najefektywniejsze i najszybsze aktualnie rozwiązanie pozwalające na odnalezienie „hot spotów” i uszkodzeń paneli. Na podstawie raportu, podmiot uzyskuje informacje o stanie instalacji. Regularne inspekcje, wpływają na jakość absorpcji energii co skutkuje jej maksymalnym uzyskiem.

Technologia jutra w Twoim domu

Misją naszej firmy jest poprawa aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Dążymy do wykonywania projektów, mających za zadanie wprowadzenie w danym podmiocie oszczędności finansowych wynikających z transformacji systemu zasilania oraz przystosowania go do elektromobilności.

W naszej ofercie zawiera się:

 • Wykonywanie kompletnej infrastruktury do elektromobilności, która zgodnie z unijnymi dyrektywami zaczyna być wymagana
 • Wykonywanie instalacji PV i  systemu magazynowania energii zgodnie z normami oraz regulacjami prawnymi,
 • Ponadto, wykonujemy inspekcję dronem w technologii termowizji oraz video 4K. 
 • Wszelkie projekty wykonywane są przez zespół certyfikowanych wykonawców z wieloletnim doświadczeniem

Decentralizacja systemu energetycznego zakłada, iż w przyszłości udział jednostki w wytwarzaniu energii będzie znaczący, co automatycznie wpłynie na bezpieczeństwo i autonomię energetyczną podmiotu.

Fotowoltaika, stała się szeroko dostępnym rozwiązaniem technicznym, pozwalającym efektywnie wykorzystywać energię z promieniowania słonecznego do produkcji prądu elektrycznego. Fotowoltaika w czasie, kiedy świat zmaga się ze skutkami globalnego ocieplenia, pozwala wytwarzać prąd elektryczny jako siłę napędową  wielu urządzeń, bez zanieczyszczania atmosfery  groźnymi  dla środowiska spalinami. Jest zatem rozwiązaniem ekologicznym, zapewniającym czyste powietrze i dającym możliwość oszczędności środków ekonomicznych zainteresowanych podmiotów.

Dążymy do osiągnięcia priorytetowego celu, jakim jest zapewnienie naszym klientom  oszczędności finansowej,  progresywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennym życiu oraz współtworzenie czystego, ekologicznego środowiska.

Zapewniamy rzetelność i terminowość  realizacji zamówień.

Kontakt

TELEFON:
+48 536 902 806
EMAIL:
fesp@fesp.pl
serwis@fesp.pl