Jaka dynamika sprzedaży w roku 2012

We wszystkich praktycznie krajach wysokorozwiniętych, a wiec najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym i gospodarczym, automatycznie zmniejsza się poziom dokonywanych zakupów. Takie zjawisko jest całkowicie zrozumiałe, z uwagi na rosnące bezrobocie, oszczędności w sektorze wydatków publicznych większości państw, niepewność konsumentów co do najbliższej przyszłości ich sytuacji finansowej. Polska jak na razie opierała się tym niekorzystnym tendencjom, zadziwiając nawet w kolejnych miesiącach czy kwartałach wielu analityków rynkowych. Wbrew bowiem wszelkim przeciwnościom poziom wzrostu PKB ciągle mamy dodatni, jako jedni z niewielu w Europie, zaś poziom konsumpcji nadal jest relatywnie wysoki, co sprzyja rozwojowi gospodarki i wzrostowi produkcji przemysłowej. Jednak poziom optymizmu Polaków ostatnio spada, co świadczy o mniejszych wynikach sprzedaży w I kwartale bieżącego roku. Pomimo, że większość naszych rodaków patrzy z umiarkowanym optymizmem w przyszłość, to jednak wiele jest wokół na tyle niepokojących czynników, że przed dokonywaniem bardziej znaczących zakupów czy inwestowaniem trochę jednak czujemy obawę.

Leave a Reply