Funkcje finansów na rynku polskim

Mamy przynajmniej cztery funkcje charakteryzujące finanse. Pierwsza funkcja będzie funkcja rozdzielcza, która rozbija się kolejno na trzy cząstki, funkcję ostateczną, kiedy dana usług lub produkt firmowy wypada z rynku, funkcję transakcyjną, kiedy przeprowadzamy ciąg transakcji, oraz funkcję transferową, kiedy pieniądz a nie towary lub usługi przemieszcza się po rynku gospodarczym. Kolejną z głównych funkcji finansów, będzie funkcja stymulacyjna, wiążąca się z pobudzaniem albo hamowaniem własnej działalności, w zależności od zapotrzebowania, i sytuacji. Trzecią funkcją finansową, będzie funkcja fiskalna, która powiązana jest z gromadzeniem pieniądza, poprzez obligacje, instytucje finansowe – banki, podatki oraz przedsiębiorstwa. Pozostałą funkcją będzie funkcja kontrolna, która ma przede wszystkim za zadnie pełnić kontrolę nad finansami. Wszystkie te funkcje są wykorzystywane na rynku. Eksperci dokładnie analizują sytuację rynkowa, i korzystają w danym czasie z jednej z wybranych funkcji, mających dać adekwatne rezultaty finansowe. Finanse są ogółem procesów, które są związane zarówno z rozporządzaniem środków finansowych, ich gromadzeniem i wydawaniem. Wydawanie pieniędzy może się odbywać w ówczesnych czasach za pomocą transferu.

Leave a Reply