Bezrobocie ciągle rośnie

W ekonomii bardzo ważnym i często poruszanym tematem jest oczywiście bezrobocie. Dotyczy ono bowiem nie tylko biednych, ale także coraz częściej zamożnych krajów. Rządy nie mogą sobie z tym poradzić w odpowiedni sposób. Trzeba więc szukać nowych metod walki z tym zjawiskiem, a nie wracać do starszych rozwiązań. Niezwykle ważne jest to, aby aktywizować wszystkie grupy społeczne, które są zagrożone bezrobociem. Najważniejsze jest to, aby umożliwić im wykonywanie dobrze prosperującego zawodu. Tu jednak zadanie to leży po stronie tych, którzy zajmują się edukacją, aby tworzyć takie szkoły, które będą kształcić tylko w zawodach przyszłościowych, a nie ciągle tych samych. To jest rozwiązanie na tak duże bezrobocie. Duży wybór różnych potrzebnych zawodów pozwoli każdemu pracować na takim stanowisku, do jakiego został stworzony i wykształcony. Nie będzie więc sytuacji, kiedy studenci po ukończeniu kierunków humanistycznych nie mają pracy, bowiem dla nich stworzone zostaną alternatywne wyjścia i szkoły z dobrymi kierunkami.

Leave a Reply