Archive for 3 stycznia 2015

Popularne w Polsce samozatrudnienie

Samozatrudnienie jest właściwie własną działalnością gospodarczą, ale jak sama nazwa wskazuje nieco różni się od prowadzenia firmy. Różnica polega przede wszystkim na tym, że osoby samozatrudnione same wykonują pracę w swojej firmie. Bardzo często takie osoby to specjaliści w swoich zawodach. Praca we własnej firmie pozwala na posiadanie znacznie większej niezależności. Z drugiej strony więcej czasu konieczne jest do poświęcania na poszukiwanie zleceń. Duża liczba większych firm namawia swoich pracowników na zakładanie własnych firm. W ten sposób firma nie ponosi dużych wydatków związanych z kosztami pracy. Takie wydatki musi ponosić sam przedsiębiorca prowadzący firmę, ale są one i tak mniejsze przy samozatrudnieniu, niż przy zatrudnianiu pracownika na etacie. Z tego powodu dla wielu dużych podmiotów korzystanie z zewnętrznych podmiotów w postaci firm działających na zasadach działalności gospodarczej jest okazją od uzyskania mniejszych kosztów. Jeśli możemy prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o stałe zlecenia do jednego dużego podmiotu, możemy z jednej strony uzyskiwać nieco większe dochody, a z drugiej strony mieć więcej niezależności. Z drugiej strony uzależnieni jesteśmy od koniunktury na rynku gospodarczym.