Archive for 18 września 2014

Bezrobocie ciągle rośnie

W ekonomii bardzo ważnym i często poruszanym tematem jest oczywiście bezrobocie. Dotyczy ono bowiem nie tylko biednych, ale także coraz częściej zamożnych krajów. Rządy nie mogą sobie z tym poradzić w odpowiedni sposób. Trzeba więc szukać nowych metod walki z tym zjawiskiem, a nie wracać do starszych rozwiązań. Niezwykle ważne jest to, aby aktywizować wszystkie grupy społeczne, które są zagrożone bezrobociem. Najważniejsze jest to, aby umożliwić im wykonywanie dobrze prosperującego zawodu. Tu jednak zadanie to leży po stronie tych, którzy zajmują się edukacją, aby tworzyć takie szkoły, które będą kształcić tylko w zawodach przyszłościowych, a nie ciągle tych samych. To jest rozwiązanie na tak duże bezrobocie. Duży wybór różnych potrzebnych zawodów pozwoli każdemu pracować na takim stanowisku, do jakiego został stworzony i wykształcony. Nie będzie więc sytuacji, kiedy studenci po ukończeniu kierunków humanistycznych nie mają pracy, bowiem dla nich stworzone zostaną alternatywne wyjścia i szkoły z dobrymi kierunkami.

Opłaty celne

Handel międzynarodowy obejmuje właściwie wszystkie rynki zbytu w zdecydowanej większości państw. Wymiana towarów i usług jest korzystna zazwyczaj dla wszystkich stron. Przede wszystkim sprzyja ona globalizacji, postępowi technicznemu oraz specjalizacji produkcji. Na świcie jest coraz więcej krajów, które stają się liderami w poszczególnych branżach, zaś eksportowane produkty i usługi znacznie zwiększają produkt narodowy brutto tych krajów. Specjalizacja przyczynia się do zwiększenia jakości produktu a przy tym zapewnia stałą minimalizację kosztów produkcji. Dzięki temu ceny również są odpowiednio niższe. Niekiedy import opłaca się nawet bardziej niż produkowanie tych samych dóbr we własnym kraju. Państwa prowadzą obecnie politykę sprzyjającą międzynarodowemu handlowi. Wprowadza się liczne ulgi, ujednolica się przepisy, by wymiana była jeszcze łatwiejsza. Każdy jednak kraj wprowadza obowiązkowe opłaty celne, które należy uiścić przy wwożeniu produktów do kraju. Większość krajów ustala odrębne przepisy odnośnie wysokości wszystkich tych dodatkowych opłat.