Archive for 26 czerwca 2014

Kryzys ekonomiczny i jego skutki

Na całym świecie można w dużej mierze obserwować pogłębiający się kryzys ekonomiczny. Również w naszym kraju rośnie bezrobocie, gdyż nie są zakładane nowe firmy, a pracowników przyjmuje się coraz mniej. Trzeba przyznać, że ma to swoje odbicie także w nastrojach ludzi. Również za granicą można zaobserwować, że mniej osób przyjmowanych jest do pracy. Polscy nie mogą już więc liczyć na tak duże zatrudnienie. Wszystko to za sprawą wielu różnych czynników, które nałożyły się na siebie i spowodowały dzisiejszą sytuację. Skutkiem tego wszystkiego jest powstawanie w państwach dwóch grup ludzi: tych bogatych, a także tych, którym ledwo starcza do wypłaty. Nie ma już tej warstwy pośredniej, gdzie ludzie żyliby na przyzwoitym poziomie. Wszystko to sprawia, że każdy coraz bardziej goni za pieniądzem i nie przejmuje się innym człowiekiem. Warto zaznaczyć, że skutkiem kryzysu ekonomicznego jest również to, że rodzi się mniej dzieci. Małżeństw nie stać bowiem na utrzymywanie dużej ilości dzieci. Społeczeństwa więc się starzeją.

Myśl ekonomicznie – oszczędzisz!

Ekonomia w naszym życiu ma ogromne znaczenie, choć często sobie tego nie uświadamiamy. A jednak, warto to z całą pewnością zrobić, ponieważ to się po prostu opłaca. Dlaczego? Bo ekonomiczne, a więc rozsądne w odniesieniu do finansów i innych zasobów materialnych myślenie przełoży się na znaczne oszczędności w życiu na wielu polach. Warto więc na te kwestie z całą pewnością zwrócić bliższa uwagę, aby mieć szansę na osiągnięcie zadowalających efektów. Jak jednak zrobić to w praktyce? Przede wszystkim, trzeba spojrzeć na to, czym zajmuje się sama ekonomia, ponieważ to jest doskonała wskazówka do działania na wiele sposobów. A ekonomia zajmuje się kwestiami związanymi z podażą i popytem, czy też rozdysponowaniem środków finansowych. My sami więc, chcąc myśleć ekonomicznie, musimy się przede wszystkim dookreślić co do naszych potrzeb i wydatków, które co miesiąc koniecznie musimy podjąć. A potem zastanowić się, jak można je zoptymalizować, by były nieco mniejsze. Szans na to jest bardzo wiele i możemy pomyśleć na różnego rodzaju sposoby, aby mieć możliwość uzyskania odpowiedniego efektu. Czasem to nasze ekonomiczne myślenie przenieść się może na wybór większego opakowania produktu, a czasem, w zupełnie inne miejsce.