Archive for 23 czerwca 2014

Jak przyjęcie euro wpłynie na gospodarkę?

Polska jest jednym z krajów członkowskich należących do Unii Europejskiej. Rząd podpisując traktat akcesyjny zgodził się także na przyjęcie euro w określonej przyszłości. Okazuje się, że jest wiele głosów, które stwierdzają, że zupełnie nam się to nie opłaci. Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Najważniejszym jest fakt, że oddamy we władanie europejskiego banku centralnego wszystkie nasze uprawnienia dotyczące regulowania popytu i podaży pieniądza. Nie jest to na pewno dobra wiadomość dla eksporterów oraz importerów, którzy czerpią zyski właśnie z różnic wynikających ze zmiany kursów walutowych. Przyjęcie euro oczywiście obniżyłoby w jakiś sposób koszty transakcyjne ogółem, ale jednak na pierwszy rzut oka wad jest więcej i są to naprawdę poważne zagadnienia, które mogą mocno wpłynąć na efektywność gospodarki. Podsumowując wprowadzając euro na dzień dzisiejszy popełnilibyśmy spory błąd. Eksperci oceniają, że musimy z tym działaniem poczekać, aż poprawi się ogólna sytuacja Polski oraz Unii Europejskiej. Obecnie żyjemy w czasach gdzie nawet nikt nie może być pewien, czy unia jako taka w ogóle przetrwa. Trzeba brać też pod uwagę jej rozpad. Nie byłoby to jednak dobrą wiadomością.

Pozyskiwanie inwestorów

Dla niezbyt rozdmuchanych marzeń przedsiębiorczych młodych ludzi nie potrzeba wielkiego finansowania, aby przekuć je w rzeczywistość. Bardzo często absolwenci szkół wyższych, posiadający bardzo specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin, mają ogromne problemy ze znalezieniem zatrudnienia w różnych firmach. Z tego względu zaczynają szukać własnej ścieżki. Niektóre pomysły zakładają model jednoosobowej firmy, której siedziba dodatkowo w ramach cięcia kosztów z powodzeniem znajdować może się w domu właściciela. Ale firmy te nie zawsze przynoszą oczekiwane dochody. Dużo rzadziej spotkać można biznesplany zakładające otwarcie firmy z kilkoma osobami niezbędnymi od samego startu. I chociaż firmy te natychmiast zakładają dużo większy zysk, ze względu na lepiej płatne i częściej wykonywane zlecenia, niezbędne jest również pozyskanie odpowiedniego, wysokiego kapitału początkowego. Nie wszyscy jednak udają się w tej sprawie do urzędów i programów wsparcia – wielu szuka pieniędzy u indywidualnych inwestorów. Ci widzą dobry biznesplan często gotowi są wejść w taki biznes nawet z amatorem.