Archive for 21 maja 2014

Towary produkcyjne

Położenie geograficzne, strefa klimatyczna i ukształtowanie powierzchni mają duży wpływ na surowce, jakie występują w danym kraju. Czynniki te decydują również o tym, co może być produkowane. Górzysta Japonia, która jest jedną ze światowych potęg gospodarczych jest właściwie skazana na importowanie produktów spożywczych. Z kolei eksportuje na duża skalę wysokiej jakości produkty przemysłowe, jak samochody czy sprzęt elektroniczny. Największe dochody z handlu zagranicznego osiągają kraje wysoko rozwinięte. Dysponują one nowoczesnymi technologiami i mają wystarczające środki, by móc produkować wysoko przetworzone i uszlachetnione produkty. Nierzadko surowce sprowadza się z krajów biedniejszych, poddaje dalszej obróbce i eksportuje do kolejnych krajów. Budzi to często sprzeciw krajów słabiej rozwiniętych. Na międzynarodowych konferencjach poruszano już wielokrotnie ta kwestię. Proponuje się, by kraje wysoko rozwinięte zamiast importować surowce, powinny zainwestować w budowę fabryk w tych krajach i umożliwić im dołączenie do grupy światowych producentów.

Przemieszczanie towarów

Handel międzynarodowy jest jednym z podstawowych elementów, który tworzy dochód narodowy każdego z państw. Kraje wymieniają się wzajemnie różnymi produktami i usługami. Jeśli są one sprowadzane do kraju, wówczas jest to import. Sprzedaż krajowych produktów za granicą zaś to eksport. W zależności od proporcji miedzy nimi bilans handlowy kraju może być dodatni lub ujemny, Jego wartość jest dodatnia, gdy eksport znacznie przewyższa import. W sytuacji przeciwnej handel zagraniczny przynosi starty państwu. Kraje wymieniają się takimi dobrami, których maja nadwyżkę lub niedobór. Sprowadza się również takie produkty, których wytwarzanie w kraju byłoby znaczne droższe. Produkowane przez poszczególne kraje towary przemieszczają się więc po całym świecie, by pozyskiwać coraz to nowe rynki zbytu. Państwa, które wyspecjalizowały się w określonej produkcji bardzo często staja się liderami w tej jednej konkretnej branży. Chociaż zwiększa się przez to import tych krajów, to jednak eksport zwykle pokrywa go z nawiązką.